THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2015 - CET559
Thông báo thêm cho SV K15 các thông tin như sau:
 
1. Các bạn K15 đóng học phí cho học phần "Thực tập TN ngành KTXD CTGT - Mã học phần CET579 - 3 tín chỉ - 770.000 đồng/1 tín chỉ"
2. Thời gian đóng học phí: từ 12/7 đến 20/7.
3. Ngày 22/7 lớp photo hoá đơn đóng học phí của từng SV gửi Cô Thuận hoặc Cô Quỳnh để làm các thủ tục liên quan để có danh sách chính thức (lớp trưởng tổng hợp hóa đơn gửi lên Văn phòng khoa. Lưu ý: Không nhận nộp cá nhân)
4. Thời gian thực tập : từ 22/7 đến 14/9 - 8 tuần
 
14576861