TB NGHỈ HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK1 - NH 19-20 - 16DXDA1, 16DXDA4 - NHÓM 02, 03 - THẦY TOÀN
THỜI GIAN NGHỈ HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 02, 03 LỚP 16DXDA1, 16DXDA4 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: 

THỨ 5 NGÀY
26/09/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.05.11.

SINH VIÊN ĐI HỌC BÌNH THƯỜNG VÀO:

THỨ 4 NGÀY 02/10/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.10.11.
14577940