THÔNG BÁO NỘP ONL CHỨNG CHỈ ĐIỀU KIỆN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY K2015
Sinh viên xem kỹ thông báo ở file đính kèm.
 
14583941