TRAO ĐỔI CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY & ĐÁNH GIÁ
Vào sáng ngày 29/1/2020, tại Phòng A.03-09 đã diễn ra buổi Seminar chuyên đề "Đổi mới phương pháp giảng dạy & đánh giá" do Khoa Xây dựng tổ chức, với sự tham dự của các giảng viên trong khoa. Buổi seminar là dịp trao đổi chuyên môn, đồng thời gợi mở các phương pháp mới nhằm giúp các giảng viên nói riêng và bộ môn nói chung nâng cao chất lượng công tác đào tạo.

Các GV tham gia báo cáo tại buổi semnar bao gồm:

1. TS. Trần Tuấn Nam - GV Bộ môn Kết cấu công trình
"Đề xuất biểu mẫu rubric đánh giá học phần đồ án (ví dụ áp dụng: Đồ án Kết cấu thép 2)"

2. TS. Hà Minh Tuấn - GV Bộ môn Cơ học
"Xây dựng rubric học phần Thí nghiệm Sức bền vật liệu"

3. ThS. Trương Công Thuận, ThS. Nguyễn Minh Hùng  - GV Bộ môn Kinh tế & Quản lý XD
"Kinh nghiệm giảng dạy môn Lập và thẩm định dự án theo Project-Based-Learning"

4. ThS. Nguyễn Quốc Phil - GV Bộ môn Kinh tế & Quản lý XD
"Đấu thầu qua mạng - Nội dung cập nhật và hướng áp dụng vào giảng dạy"

-----
Dưới đây là một số hình ảnh buổi seminar:
 Tin & ảnh: Khoa Xây dựng
14589943