SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
TB xử lý học vụ đối với sinh viên khóa 11+12+13+14 và các khóa cũ bậc Đại học -Cao đẳng hệ chính quy Sinh viên nằm trong diện buộc thôi học có thể  làm đơn khiếu nái (đơn cứu xét) nộp về Khoa từ ngày 02/03/2015 đến 14/03/2015. (Sau thời gian trên mọi thắc mắc,khiếu nại sẽ không được giải quyết). Ngày 23/03/2015 Nhà...
TB về việc bổ sung hồ sơ còn thiếu - Khóa 2014 THÔNG BÁO V/v Bổ sung hồ sơ còn thiếu – khóa 2014 Hiện nay, một số các bạn sinh viên khóa 2014, hệ đại học và cao đẳng chính quy chưa nộp...
Thông báo về việc nhận sách (Học vượt & Rút học phần)-HK2-Năm học 2014:2015 THÔNG BÁO V/v Nhận sách HK2 năm học 2014-2015 Hiện các lớp trưởng đã nhận sách và đã phát cho các bạn trong lớp. Tuy...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN - HK1 NĂM 14:15 - LỚP NGÀY THÔNG BÁO V/V: ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN HK1 NĂM 2014-2015 KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN CHƯA NỘP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN HK1 NĂM 2014:2015, VÀO THỨ 4 NGÀY 04/02/2015 LÚC 17G00 CÓ MẶT TẠI...
Danh sách xét điểm rèn luyện đạo đức_HK1-2013 Sinh viên có thắc mắc gì liên hệ lên VPK trước ngày 14/1/13.
Thông báo lần 2 về lịch hướng dẫn đồ án BTCT 1 - lớp 11CXd1,2,3 - GVHD: Thầy Toàn SV đăng ký học lại môn đồ án BTCT 1 chung với lớp 11CXD1,2,3 sẽ học vào ngày thứ 3 (24/12/13) tại phòng A10.01.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC