SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KTTC - CET448 - HK2 - NH 18-19 - 16CXDA1,16DXDA1,DOAN_07 - NHÓM 702,705,01 - THẦY HIỆP - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 702, 705, 01 LỚP 16CXDA1, 16DXDA1, DOAN_01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 06/08/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT1 - 424073,CET444 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH 18-19 - DOAN_01,DOAN_98 - NHÓM 01 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC 424073, CET444 NHÓM 01 LỚP DOAN_01, DOAN_98 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 6 NGÀY 02/08/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 06H00 TẠI...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BTCT1 - CET444 - HK2 - NH 18-19 - 17DXDA3 - NHÓM A04 - THẦY HƯNG - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM A04 LỚP 17DXDA3 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:THỨ 7 NGÀY 03/08/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 4 LÚC 09H00 TẠI PHÒNG B.08.03....
LỊCH HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - JCET558 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH-18-19 - 15DXDJ01 - NHÓM 01 - THẦY TRUNG - THỜI GIAN PHỔ BIẾN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÃ MÔN HỌC JCET558 NHÓM 01 LỚP 15DXDJ01VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 7 NGÀY 04/08/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 4 LÚC 09H30 TẠI PHÒNG B.10.03.- Lưu...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BTCT1 - CET444 - HK2 - NH 18-19 - 17DXDA3 - NHÓM A04 - THẦY HƯNG - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM A04 LỚP 17DXDA3 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:THỨ 5 NGÀY 01/08/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG B.10.03....
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - CET443 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH 18-19 - DOAN_06 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP MÃ MÔN HỌC CET443 NHÓM 01 LỚP DOAN_06 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 4 NGÀY 31/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC 15H00 TẠI PHÒNG B.11.05....
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC - 424076 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH 18-19 - DOAN_03 - NHÓM 01 - THẦY ĐÌNH MINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC MÃ MÔN HỌC 424076 NHÓM 01 LỚP DOAN_03 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 25/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.08.06.THỨ 5 NGÀY...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH - CET449 - HK3 - NH 18-19 - DOAN_09 - NHÓM 01 - THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 01 LỚP DOAN_09 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 6 NGÀY 26/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B.09.09.-...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU THÉP 2 - 424075 - HK3 - NH 18-19 - DOAN_02 - NHÓM 01 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424075 NHÓM 01 LỚP DOAN_02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 4 NGÀY 24/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC 15H00 TẠI PHÒNG B.08.07.- Lưu...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LỊCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - KHÓA 2015 - CET559 Thông báo thêm cho SV K15 các thông tin như sau:   1. Các bạn K15 đóng học phí cho học phần "Thực tập TN ngành KTXD CTGT - Mã học phần CET579 - 3 tín chỉ - 770.000 đồng/1 tín chỉ" 2. Thời gian đóng học phí: từ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC