TB về việc thu chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ - tin học (Lớp: 13HXD02,12LDXD5,6,7)
Thời gian nộp chứng chỉ tại văn phòng khoa Xây dựng: Từ 05/08/2015 đến 21/08/2015
Sau ngày 21/08/2015 SV nộp trực tiếp tại phòng đào tạo
14553918