THỜI KHÓA BIỂU HỌC OLYMPIC NĂM HỌC 2017-2018
Sinh viên xem thời khóa biểu học olympic năm học 2017-2018 theo file đính kèm.

Lưu ý:  sinh viên đi học đúng giờ đúng phòng học của mình.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng khoa xây dựng. Điện thoại: 028.3512.0292
14567568