THÔNG BÁO LỊCH HỌC OLYMPIC GIAI ĐOẠN 2 NĂM HỌC 2017-2018
THÔNG BÁO LỊCH HỌC OLYMPIC GIAI ĐOẠN 2 NĂM HỌC 2017-2018, NHƯ SAU:
1. LỚP OLYMPIC CƠ HỌC ĐẤT - THS. LÊ THỊ HẠNH
THỜI GIAN: TỪ 26/02/18 - 01/04/18 THỨ 6 - 7
2. LỚP OLYMPIC CƠ HỌC KẾT CẤU - TS. TRẦN TUẤN NAM
THỜI GIAN: TỪ 05/03/18 -15/04/18 THỨ 2-6
3. LỚP OLYMPIC SỨC BỀN VẬT LIỆU - THS. VÕ MINH THIỆN, THS. HỒ LÊ HUY PHÚC
THỜI GIAN: TỪ 26/02/18 - 08/04/18
4. LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG SỨC BỀN VẬT LIỆU - TS. NGUYỄN SƠN LÂM
THỜI GIAN: TỪ 26/02/18 - 11/03/18

XEM KỸ THÔNG TIN Ở FILE ĐÍNH KÈM VÀ LIÊN HỆ VỚI GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
14568990