TRIỂN KHAI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP 14DKX01
- TOÀN BỘ LỚP 14DKX01 CÓ MẶT TẠI PHÒNG B08.10 NGÀY 14/03/2018 LUC 7H15  ĐỂ NGHE PHỔ BIẾN NỘI QUY THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ NHẬN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN,
- YÊU CẦU CÁC BẠN ĐI ĐÚNG GIỜ ĐỂ NẮM ĐƯỢC THỜI GIAN THỰC TẬP CŨNG NHƯ THỜI GIAN BẢO CÁO TỐT NGHIỆP.
TRÂN TRỌNG !
14569134