LỊCH DUYỆT ĐỒ ÁN TCTC - 424083 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 16D2XD02, 16LDXD01 - NHÓM 01,02 - THẦY THUẬN
THỜI GIAN DUYỆT ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 01, 02 LỚP 16D2XD02, 16LDXD01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: 

CHỦ NHẬT NGÀY
09/12/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 4 LÚC 09H00 TẠI PHÒNG B-10.07.

- Lưu ý: đây là đợt DUYỆT ĐỒ ÁN CUỐI CÙNG TRƯỚC KHI BẢO VỆ. ĐÂY LÀ ĐỢT HỌC ĐỒ ÁN HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 18 - 19) nếu sinh viên không đi duyệt sẽ không có thắc mắc khiếu nại điểm về sau. Sinh viên xem đúng lịch và đi duyệt đồ án đúng giờ, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa xây dựng gặp cô Thuận.
14573270