THÔNG BÁO NGHỈ HỌC KẾT CẤU BTCT 2 - 421015 - HK2 - NHÓM 01 - 17D2XDB1, 17LDXDA1 - THẦY TOÀN
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

 MÔN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - 421015 - HK2 (18-19) - NHÓM 01 - 17D2XDB1, 17LDXDA1

LÝ DO: THẦY ĐI CÔNG TÁC

LỚP ĐƯỢC NGHỈ NGÀY THỨ 7 (23/02/2019) 

THỨ 5 (28/02/2019) LỚP ĐI HỌC LẠI BÌNH THƯỜNG
14574554