LỊCH BÙ THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG - 421037 - HK2 - 18-19 - LỚP 16LDXD02,17HXDB1 - NHÓM 01 - THẦY HIỆP
THÔNG BÁO

LỊCH DẠY BÙ MÔN THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG

LỚP: 16LDXD02, 17HXDB1

THỜI GIAN: CA 1, 2

NGÀY: 17/03/2019

ĐỊA ĐIỂM: B-10.06
14574961