THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM QUAN CÔNG TRÌNH
Ngày thứ 4 (27/03/2019) Thầy Toàn có phổ biến nội dung của buổi Tham quan công trình cho lớp tối, số lượng sinh viên tham dự khá ít. Do vậy Văn phòng Khoa thông báo cho các sinh viên lớp tối có đăng ký học phần "Tham quan công trình" (xem bảng DS đính kèm) biết để có thể đi đầy đủ.
1. Địa điểm: - Nhà máy thép Việt - Nhật (Bà Rịa)
        - Nhà máy Bê tông Hùng Vương (Biên Hòa)
2. Phương tiện: xe Trường hợp đồng chở SV.
3. Thời gian: cả ngày thứ 6 (29/03/2019)

Chú ý: Có mặt trước 06h45 tại sảnh B, cơ sở 475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh. Sinh viên có mặt sau 6h45 sẽ không đi tham quan được vì xe đã xuất hành.
4. Yêu cầu:
      + Mang giày, không mang dép.
      + Đeo thẻ SV.
      + Không nói chuyện riêng, xem điện thoại, nghe điện thoại, để điện thoại ở chế độ rung khi tham quan Nhà máy.
      + Tăng cường đặt câu hỏi khi cán bộ Nhà máy giao lưu.
5. Làm báo cáo môn học gởi về VPK trước 19h ngày thứ 6 (05/04/2019). GVHD: TS. Khổng Trọng Toàn.

Trân trọng

 
14575189