LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CT DD & CN - 424079 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 17LDXDA1,17D2XDB1 - NHÓM 01,02 - THẦY TRUNG
THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP MÃ MÔN HỌC 424079 NHÓM 01, 02 LỚP 17LDXDA1, 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: 

THỨ 3 NGÀY
07/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B-11.09.
THỨ 3
NGÀY
14/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B-11.09.
THỨ 3
NGÀY
21/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B-11.09.

- Lưu ý: đây là đợt HỌC ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 18 - 19) nếu sinh viên không đi HỌC sẽ không có thắc mắc khiếu nại điểm về sau. Sinh viên xem đúng lịch và đi HỌC đồ án đúng giờ, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa xây dựng.
14575778