LỊCH HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - 424091 - HK2 - NH18-19 - 17HXDA1,17HXDB1,16D2XD02,16LDXD01 - NHÓM 01,02,03,04 - THẦY TOÀN
THỜI GIAN PHỔ BIẾN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÃ MÔN HỌC 424091 NHÓM 01, 02, 03, 04 LỚP 17HXDA1, 17HXDB1, 16D2XD02, 16LDXD01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: 

THỨ 2 NGÀY
20/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG A.05.01.

- Lưu ý: đây là đợt HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (NĂM HỌC 18 - 19) nếu sinh viên không đi HỌC sẽ không có thắc mắc khiếu nại điểm về sau. Sinh viên xem đúng lịch và đi HỌC đồ án đúng giờ, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa xây dựng.
14575934