LỊCH HỌC ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HK2 - NH 18-19 - 16LDXD02,17HXDA1 - NHÓM 01,02 - THẦY TUẤN
THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 01, 02 LỚP 16LDXD02, 17HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: 

THỨ 5 NGÀY
06/06/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.09.04.
THỨ 5
NGÀY
13/06/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.09.04.

- Lưu ý: đây là đợt HỌC ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 18 - 19) nếu sinh viên không đi HỌC sẽ không có thắc mắc khiếu nại điểm về sau. Sinh viên xem đúng lịch và đi HỌC đồ án đúng giờ, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa xây dựng.
14576247