LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CT - 424079 - HK2(18-19)- LỚP 17LDXDA1,17D2XDB1 - NHÓM 01, 02 -THẦY TRUNG
THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC 424079 NHÓM 01,02 LỚP 17D2XDB1, 17LDXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: 

THỨ 2 NGÀY
01/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG A-05.10.

THỨ 3 NGÀY 02/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG A-05.11.

SINH VIÊN ĐI 1 TRONG 2 BUỔI TRÊN


- Lưu ý: đây là đợt BẢO VỆ ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 18 - 19) nếu sinh viên không đi BẢO VỆ sẽ không có thắc mắc khiếu nại điểm về sau. Sinh viên xem đúng lịch và đi BẢO VỆ đồ án đúng giờ, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa xây dựng.
14576669