LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HK2 - NH 18-19 - 16LDXD02,17HXDA1 - NHÓM 01,02 - THẦY TUẤN
THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 01, 02 LỚP 16LDXD02, 17HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: 

THỨ 7 NGÀY
06/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 01 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG A.05.01.

- Lưu ý: đây là đợt BẢO VỆ ĐỒ ÁN HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 18 - 19) nếu sinh viên không đi BẢO VỆ sẽ không có thắc mắc khiếu nại điểm về sau. Sinh viên xem đúng lịch và đi BẢO VỆ đồ án đúng giờ, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng khoa xây dựng.

14576741