THÔNG BÁO SINH VIÊN NỘP PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ ĐATN GIỮA KÌ NGÀNH DÂN DỤNG VÀ NGÀNH CẦU ĐƯỜNG
SINH VIÊN NỘP PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ GIỮA KÌ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH DD&CN, NGÀNH CẦU ĐƯỜNG

- NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP:

  ĐỢT 1: nộp ngày 08/07/2019 đến hết 11h00 ngày 13/07/2019.

  ĐỢT 2: nộp ngày 15/07/2019 đến hết 11h00 ngày 20/07/2019.


- NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG:

ĐỢT 2: nộp ngày 08/07/2019 đến hết 11h00 ngày 13/07/2019.- lưu ý:
  + sinh viên nộp đúng thời gian trên, khoa không giải quyết bất kì trường hợp nào nếu sinh viên không thực hiện đúng theo quy định.
  + sinh viên nộp phiếu theo dõi tiến độ photo sau đó PHẢI kí vào danh sách lúc nộp phiếu.
  + Mọi thông tin sinh viên liên hệ văn phòng khoa xây dựng gặp A.Trưởng, SĐT: 02835120292.
14576779