THÔNG BÁO NGHỈ HỌC VẼ KỸ THUÂT (CET134) - NHÓM 01 - HK3 - HOCHE_322 - CÔ CÔI
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN VẼ KỸ THUẬT - HỌC KỲ HÈ (HK3)

- MÃ MÔN HỌC: CET134

- NHÓM 01

- LỚP: HOCHE_322

- THỜI GIAN NGHỈ: THỨ 5 (18/07/2019) - CA 3, 4

          THỨ 7 (20/07/2019) - CA 3, 4

- THỜI GIAN ĐI HỌC LẠI: THỨ 5 (25/07/2019) - CA 3, 4

 
14576825