LỊCH NGHỈ/HỌC BÙ MÔN "KẾT CẤU THÉP 1" (LỚP 18D2XDA1, THẦY T.NAM)
MÔN KẾT CẤU THÉP 1 (CET111) 
LỚP 18D2XDA1 & HOCLAI 

NGHỈ HỌC: NGÀY CHỦ NHẬT 11/08/2019
THỜI GIAN HỌC BÙ:
CA 5, CÁC NGÀY THỨ BA & THỨ NĂM (20 & 22/08/2019)
PHÒNG HỌC: B.08-02
14577126