THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ MÔN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (421015) - NHÓM 01 - 17HXDB1 - CÔ LINH
THÔNG BÁO

HỌC BÙ MÔN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 (421015) - NHÓM 01 - 17HXDB1 - CÔ LINH

NGÀY 22/08/2019, LÚC 18H00

TẠI: B-08.05 
14577378