THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÔN "THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG" (C421037) - 17LDXDA1 - NHÓM 02 - THẦY HIỆP
MÔN THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG (421037) NHÓM 02
LỚP 17LDXDA1

NGHỈ HỌC: CA 5  NGÀY THỨ 2 (09/09/2019)


PHÒNG HỌC: B.09.06
14577613