THÔNG BÁO MỞ LỚP RIÊNG HK1B MÔN NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH NĂM HỌC 19-20
THÔNG BÁO

VÌ NHU CẦU MỞ THÊM LỚP CỦA SINH VIÊN. KHOA XÂY DỰNG SẼ MỞ THÊM 2 LỚP RIÊNG VÀO HK1B (LỚP TỐI)

MÔN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH (CET116) - CHIỀU CHỦ NHẬT

SINH VIÊN LIÊN HỆ KHOA XÂY DỰNG HẠN CHÓT: 17/09/2019

LƯU Ý: SINH VIÊN ĐÓNG TIỀN HỌC 2 MÔN (6 CHỈ) PHOTO BIÊN LAI LÊN GẶP THƯ KÝ KHOA ĐỂ ĐĂNG KÝ
14577633