THÔNG BÁO DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐATN THÁNG 9/2019

Sinh viên các ngành Xây dựngCầu đường vui lòng xem danh sách đủ điều kiện nhận ĐATN theo các file đính kèm bên dưới.

Lưu ý: SV đóng học phí ĐATN qua ngân hàng, mức học phí xem trực tiếp tại web phòng Tài chính.
http://taichinh.hutech.edu.vn/taichinh/i330-thong-bao-ve-muc-hoc-phi-ap-dung-cho-bac-cao-dang,-dai-hoc-trong-nam-hoc-20192020.aspx
14577693