THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÔN "THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG" - 17LDXDA1 - THẦY HIỆP
MÔN THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG 

LỚP 17LDXDA1

NGHỈ HỌC:

  CA 5  NGÀY THỨ 7 (05/10/2019) - B.09.04

  CA 5  NGÀY THỨ 2 (07/10/2019) - B.09.06


 
14578104