THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÔN "VẼ KỸ THUẬT" (CET134) - 19HXDA1 - NHÓM 04 - CÔ TRÚC
MÔN VẼ KỸ THUẬT

LỚP 19HXDA1

NGHỈ HỌC:

  CA 5  NGÀY THỨ 2 (07/10/2019) - B.06.11

 

 
14578128