THÔNG BÁO SINH VIÊN NỘP BÀI ĐATN KHÓA 2015
SINH VIÊN NỘP BÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP
VÀ NGÀNH CẦU ĐƯỜNG

- NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP:
 + ĐỢT 1:  nộp bài CHIỀU từ 12h00 đến 16h00 ngày 30/12/2019 phòng A05.01
 
 - NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG:
 +   ĐỢT 1:  nộp bài SÁNG từ 07h00 đến 09h00 ngày 30/12/2019 phòng A05.01

- Sinh viên nộp bao gồm:
  + nộp toàn bộ tài liệu thuyết minh, bản vẽ bản CHÍNH THỨC có ký tên GVHD.
  + nộp phiếu theo dõi tiến độ bản gốc.
  + nộp 1 USB theo nhóm GVHD ( toàn bộ sinh viên của một nhóm GVHD chép toàn bộ tài liệu, số liệu của ĐATN vào USB )

- lưu ý:
  + sinh viên đi đúng thời gian trên để nghe quy chế và nội dung quan trọng cho buổi bảo vệ, khoa không giải quyết bất kì trường hợp nào nếu sinh viên không thực hiện đúng theo quy định.
  + Thời gian bảo vệ sẽ thông báo trực tiếp vào ngày sinh viên nộp bài.
  + khi nộp bài sinh viên cần kiểm tra kỹ thông tin, tên đề tài, nếu sai sót báo ngay cho A.Trưởng.
  + Mọi thông tin sinh viên liên hệ văn phòng khoa xây dựng gặp A.Trưởng, SĐT: 02835120292. 
14580938