THÔNG BÁO NỘP BÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PD3

 + Thời gian:  14h00 đến 16h00, chiều Thứ sáu ngày 03/01/2020
 + Địa điểm:  VP. Khoa Xây dựng

Sản phẩm nộp bao gồm:
  + Toàn bộ tài liệu thuyết minh, bản vẽ bản CHÍNH THỨC có ký tên GVHD.
  + Phiếu theo dõi tiến độ bản gốc.
  + 1 USB theo nhóm GVHD (toàn bộ sinh viên của một nhóm GVHD chép toàn bộ tài liệu, số liệu của ĐATN vào USB)

Lưu ý:
  + Sinh viên nộp bài đúng thời gian. Khoa không giải quyết bất kì trường hợp nào nếu sinh viên không thực hiện đúng theo quy định.
  + Thời gian bảo vệ sẽ thông báo sau.
  + Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ A.Trưởng, SĐT: 02835120292.
14581020