LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (424075) - HỌC KỲ 1 - NH 19-20 - 17D2XDB1 - NHÓM 01 - THẦY TUẤN NAM
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (424075)
  • Thời gian: từ 8h00, Chủ nhật, ngày 12 tháng 1 năm 2020
  • Địa điểm: phòng A.05-14
Lưu ý: Tất cả SV nộp bài từ đầu giờ, sau đó chờ đến lượt bảo vệ. SV nộp muộn sẽ không được bảo vệ.
14581058