BUỔI HƯỚNG DẪN BỔ SUNG - ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (CET446) - THẦY NAM
BUỔI HƯỚNG DẪN BỔ SUNG - ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (CET446) - THẦY NAM
  • Thời gian: ca 4 (15h00 - 17h00), Chủ nhật, ngày 10 tháng 1 năm 2021
  • Địa điểm: phòng B.09-04
14589483