ĐỢT BẢO VỆ ĐATN NGÀNH KTCTXD KHÓA 2016 - NGÀY 26/01/2021
1. Danh sách SV bảo vệ Hội đồng Đồ án 
- Thời gian: từ 7h00, Thứ ba 26/01/2021
- Địa điểm:
+ Hội đồng 1: Phòng 
E1-02.08 (cơ sở Quận 9)
+ Hội đồng 2: Phòng 
E1-02.07 (cơ sở Quận 9)
+ Hội đồng 3: Phòng 
E1-02.05 (cơ sở Quận 9)
- Danh sách thứ tự bảo vệ: xem file đính kèm bên dưới
- Lưu ý: Sinh viên có mặt đúng giờ, yêu cầu trang phục lịch sự, áo sơ mi trắng quần tây, đeo thẻ sinh viên.

2. Danh sách SV có thành tích NCKH được cộng điểm ĐATN
(xem file đính kèm bên dưới)
Kết quả điểm thưởng đã được làm tròn đến 1 chữ số thập phân, sau khi xét cộng gộp từ tất cả các thành tích hoặc bài báo hợp lệ của SV. Điểm thưởng này được cộng trực tiếp vào điểm đánh giá của Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp diễn ra trong ngày 26/01/2021.

3. Thông báo lại về cách tính điểm đánh giá Đồ án tốt nghiệp
Điểm đồ án tốt nghiệp được tính bằng trung bình cộng của các cột điểm: điểm GVHD, điểm GVPB và điểm các thành viên Hội đồng (
không xét yếu tố chênh lệch điểm, như đã phổ biến trong Thông báo số 06/KXD, ngày 10/9/2020 về quy định thực hiện Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 9/2020).
 
14589866