LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU THÉP 2 (LỚP TỐI) - CET446 - HK1B - NH 20-21 - 18HXDA1,18D2XDA1 - NHÓM 02 - THẦY NAM
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (CET446)
  • Thời gian: từ 07h30, Chủ nhật, ngày 31 tháng 01 năm 2021
  • Địa điểm: phòng B-15.02
  • Thứ tự bảo vệ: mã đề 1-30 (buổi sáng), 31-60 (buổi chiều)
  • Yêu cầu: tất cả SV nộp bài từ đầu giờ sáng (bất kể mã đề), sau đó chờ đến lượt bảo vệ. Nếu không kịp nộp đầu giờ sáng, vui lòng nộp trước vào ngày Thứ bảy trực tiếp cho GV. Sau thời gian trên, GV không nhận bài, SV xem như không tham gia bảo vệ đồ án.
Ghi chú: SV nào có nguyện vọng được bảo vệ trước ngày Chủ nhật, vui lòng chủ động liên hệ GV qua email tt.nam@hutech.edu.vn, để giảng viên bố trí thời gian.
14589929