THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIAO ĐỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG 05/2021)
Khoa Xây dựng công bố danh sách chính thức các Sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN các ngành Kỹ thuật công trình xây dựng và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (đợt tháng 5/2021) theo file đính kèm bên dưới. Sinh viên thuộc nhóm GVHD nào vui lòng trực tiếp liên hệ GVHD càng sớm càng tốt theo số điện thoại được cung cấp qua email cá nhân. Khi đến gặp GVHD buổi đầu, Sinh viên vui lòng in toàn bộ bản vẽ theo mã đề được cung cấp để được GVHD duyệt số liệu.
 
Một số thông tin về thời gian thực hiện:
  • Tổng thời gian: 15 tuần, từ ngày 24/5/2021 đến hết ngày 05/9/2021.
  • Kiểm tra tiến độ giữa kỳ: từ 12/7/2021 đến 17/7/2021.
  • Nộp bài: 14h – 16h ngày thứ hai 06/9/2021, địa điểm sẽ được thông báo trước ngày nộp.
  • Bảo vệ (dự kiến): ngày 17-18/9/2021.
  • Các thông tin chi tiết khác: vui lòng đọc kỹ file đính kèm.
Lưu ý: 

- Sinh viên đóng học phí ĐATN qua ngân hàng (lưu ý các khóa từ 2017 trở về trước nộp 9 tín chỉ, các khóa 2018 trở về sau nộp 12 tín chỉ), mức học phí xem trực tiếp tại web phòng Tài chính:
http://taichinh.hutech.edu.vn/taichinh/i334-muc-hoc-phi-bac-dai-hoc-cao-dang-nam-hoc-2020-2021.aspx

- Sinh viên đã làm cam đoan phải nộp điểm về Văn phòng khoa trong vòng 02 tuần từ ngày bắt đầu giao đề tài 24/05/2021.

- Sinh viên vui lòng truy cập đường link dưới đây:

https://www.hutech.edu.vn/khoaxd/sinh-vien/bieu-mau/14584203-cac-bieu-mau-lam-do-an-tot-nghiep

để download và thực hiện đúng theo yêu cầu các file bao gồm: Quy địnhTemplate bản vẽ và Biểu mẫu liên quan đến ĐATN:

- Sinh viên nào gặp trở ngại trong quá trình nhận đề hoặc liên hệ GVHD, vui lòng liên hệ văn phòng Khoa để được giải đáp qua số điện thoại 028.7101.2379
 
Khoa Xây dựng (ngày 24/5/2021) 
14591723