​THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT 2 – THẦY TOÀN – HỌC KỲ 2A
THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN KẾT CẤU BTCT 2 – THẦY TOÀN – HỌC KỲ 2A
Do tình hình dịch bệnh kéo dài không thể bảo vệ trực tiếp được nên các lớp Đồ án BTCT 2 - học ở Học kỳ 2A năm học 2020 – 2021 nộp bài online như sau:
- Thời gian nộp bài đúng hạn từ ngày 08/7/2021 đến 11/7/2021.
- Nếu nộp trước ngày 08/7/2021 sẽ được cộng điểm.
- Nếu nộp bài từ ngày 12/7 đến 15/7/2021 sẽ bị trừ 01 điểm.
- Nếu nộp bài từ ngày 16/7 đến  18/7/2021 sẽ bị trừ 02 điểm.
- Kể từ ngày 19/7/2021 không nhận bài.
Các sinh viên tham gia nhóm Zalo của lớp để biết thêm nhiều thông tin nộp bài hơn:
- Nhóm 2 (theo danh sách): nhóm trưởng Zalo – Nguyễn Trần Duy Dzuân, ĐT: 0972561466
- Nhóm 1 (theo danh sách): nhóm trưởng Zalo – Nguyễn Hữu Tỉnh, ĐT: 0385932443
14591934