THÔNG BÁO LỊCH NHẬN ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH - CET449 - LỚP CÔ HẠNH
Sinh viên nhận đồ án nền và móng công trình, từ 14 giờ 00 ngày 07/07/2021.
SĐT c.Hạnh: 0937926579
14592108