THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG 9/2021)
Thông báo dành cho sinh viên các hệ chính quy, liên thông, văn bằng 2, thuộc các ngành sau đây:
 • Xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng, hoặc Kỹ thuật xây dựng)
 • Cầu đường (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)
 • Quản lý xây dựng
1. Điều kiện được nhận Đồ án tốt nghiệp (ĐATN)
 
 1. Nợ không quá 09 tín chỉ tích lũy (không bao gồm tín chỉ của Đồ án tốt nghiệp), dựa theo Chương trình đào tạo tương ứng của mỗi ngành, hệ đào tạo và năm tuyển sinh, tham khảo trên trang web Phòng Đào tạo-Khảo thí: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i701-chuong-trinh-va-ke-hoach-dao-tao-dai-hoc,-cao-dang.aspx Lưu ý: ĐATN của khóa tuyển sinh từ 2017 trở về trước là 9 tín chỉ, khóa 2018 trở về sau là 12 tín chỉ. 
 2. Bắt buộc phải học xong (đạt điểm từ F+ trở lên, theo thang điểm chữ) 06 môn học sau:
Ngành Xây dựng 
 • CAP201 - AutoCAD
 • CAP213 - Tin học trong phân tích kết cấu
 • CET444 - Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép 1
 • CET445 - Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép 2
 • CET449 - Đồ án Nền và móng công trình
 • CET448 - Đồ án Kỹ thuật thi công
Ngành Cầu đường
 • CET125 - Thiết kế đường ô tô 1
 • CET126 - Thiết kế đường ô tô 2
 • CET122 - Thiết kế cầu BTCT
 • CET123 Thiết kế cầu thép
 • CET118 - Thi công cầu
 • CET136 - Xây dựng đường
Ngành Quản lý xây dựng
 • CET130 - Tổ chức thi công
 • CET263 - Mô hình thông tin công trình 1
 • ECO212 - Định mức kinh tế kỹ thuật và định giá xây dựng công trình
 • MAN248 - Quản lý tiến độ dự án xây dựng
 • ECO102 - Đấu thầu trong hoạt động xây dựng
 • MAN549 - Thực tập tốt nghiệp ngành QLXD
Ghi chú: Nếu SV chưa đạt đủ 02 điều kiện trên vì các lý do khách quan, có thể XIN CỨU XÉT (xem thêm ở mục 2). Trưởng khoa sẽ xem xét giải quyết từng trường hợp.

2. Thủ tục đăng ký nhận ĐATN
 • Chuẩn bị file bảng điểm, cho phép lấy từ trang portal của SV.
 • Yêu cầu: ghép các trang bảng điểm vào 1 file duy nhất (dùng 1 trong các định dạng sau: pdf, jpg, png, bmp...), dung lượng không quá 10MB, đặt tên file theo cú pháp: "Ho ten sinh vien-Bang diem". Chất lượng file cần rõ nét, đọc được đầy đủ thông tin: họ tên, mã số SV, ngành đào tạo, tên môn học, điểm số từng môn, tổng số tín chỉ đã tích lũy.
 • Nộp Phiếu đăng ký nhận ĐATN bảng điểm online tại địa chỉ: 
 • Thời gian nộp: từ ngày hôm nay đến trước 16h00 ngày Thứ tư 15/9/2021.
 • Những SV nào chưa đủ điều kiện, vì các nguyên nhân sau, được phép nộp phiếu đăng ký online như trên, kèm theo file Excel (theo mẫu đính kèm phía dưới thông báo) liệt kê các môn thiếu điểm và lý do kèm theo. Các lý do được xem xét giải quyết: (1) đã hoàn tất đầy đủ môn học/đồ án nhưng GV chưa nộp điểm hoặc chưa cho bảo vệ, (2) SV đã đăng ký môn thí nghiệm-thực hành nhưng bị tạm hoãn do giãn cách xã hội nên SV chưa được học, (3) SV sẽ trả nợ môn còn thiếu ngay trong HK1 này, (4) lý do chính đáng khác. Với lý do (1), SV cần nộp bảng điểm bổ sung về Văn phòng khoa ngay khi có điểm, trong thời hạn 8 tuần tính từ lúc giao đề. Quá thời hạn trên, nếu SV không đạt yêu cầu, xem như tự nguyện dừng ĐATN.
​3. Lưu ý các mốc thời gian quan trọng
 • Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN được công bố trên trang web khoa, dự kiến vào ngày 25/9/2021.
 • Thời gian giao ĐATN và hướng dẫn quy chế trực tuyến: 13h00 Thứ hai 27/9/2021 (link trực tuyến thông báo sau). Yêu cầu tất cả sinh viên tham dự đầy đủ. Sinh viên nào vắng mặt sẽ không được giải quyết các khiếu nại về sau.
 • Sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN đóng học phí qua ngân hàng đến hết ngày 04/10/2021. Nếu SV không hoàn thành đóng học phí theo quy định, thì sẽ bị xóa tên và phải dừng ĐATN.
------------
Mọi ý kiến thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Văn phòng Khoa XD trong giờ hành chính:
Điện thoại: 0385080698 (anh An) hoặc 0383512159 (anh Trưởng) 
 
Khoa XD (tháng 9/2021)
14595074