THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG 9/2021)
MỚI CẬP NHẬT
  • Quy định thực hiện PD3 (dành cho SV hệ VJIT)
  • Quy định thực hiện ĐATN ngành Quản lý XD

-----
Khoa Xây dựng thông báo danh sách chính thức các sinh viên đủ điều kiện thực hiện Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 9/2021 theo các file đính kèm phía dưới.

Thông tin về buổi hướng dẫn quy định thực hiện đồ án tốt nghiệp:
Các ngành Kỹ thuật xây dựng (hệ thường và hệ VJIT) và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Ngành Quản lý xây dựng
Yêu cầu tất cả sinh viên tham dự đầy đủ buổi hướng dẫn chung này. Mọi trường hợp vắng mặt sẽ không được giải quyết các khiếu nại về sau.
 
Khoa Xây dựng (tháng 9/2021)

 
14596862