LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - CET446 - HK2B (21-22) - 18DXDB2 - NHÓM 04 - THẦY NAM
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (CET446) - THẦY NAM
  • Nhóm: 04 (lớp 18DXDB2)
  • Số buổi: 03 buổi, chiều Thứ năm hằng tuần
  • Các ngày: 05, 12, 19/5/2022 (giao đề ngày 05/5)
  • Thời gian: 14h00 - 16h00 
  • Địa điểm: Phòng E1.02-04
​Lớp 18DXDJA1 sẽ được thông báo sau.
14601215