THÔNG BÁO DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐATN (ĐỢT THÁNG 4/2022) - BỔ SUNG
Khoa Xây dựng công bố danh sách bổ sung sinh viên ngành Xây dựng đủ điều kiện thực hiện Đồ án tốt nghiệp đợt tháng 4/2022: LINK DANH SÁCH. SV vui lòng thực hiện theo đúng hướng dẫn của Thông báo trước.

(Các ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý xây dựng sẽ được thông báo sau)
14601347