THÔNG BÁO LỊCH HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - LỚP THẦY VIỆT TUẤN

SINH VIÊN HỌC MÔN ĐỒ ÁN TCTC - LỚP THẦY VIỆT TUẤN
THEO DÕI LỊCH HỌC NHƯ SAU:
1- TUẦN NÀY CÁC BẠN SINH VIÊN TIẾP TỤC BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LÀM ĐA TCTC, THỂ HIỆN BẢN VẼ
2-LỊCH HỌC PHỤ ĐẠO Đồ án Tổ chức thi công tuần này ( lớp thầy Việt Tuấn)
- Nhóm 01 (19DKXA1); Nhóm 02 (19DQXA1)
Thời gian: BUỔI SÁNG Từ 07 giờ 30, 15/06/2022 (Thứ 4)
Phòng: E1-03.07
- Nhóm 03 (19DXDA1)
Thời gian: BUỔI CHIỀU từ: 12 giờ 30, 14/06/2022 (Thứ 3)
Phòng: E1-05.07
- Nhóm 05 (19DXDA3)
Thời gian: BUỔI SÁNG từ: 07 giờ 30, 14/06/2022 (Thứ 3)
Phòng: E1-05.07
Lưu ý:
- SV vướng lịch học có thể học sang nhóm lớp khác nhưng phải báo trước và được sự đồng ý của GVHD.
- SV tham gia lớp học đúng giờ, đầy đủ (CÓ ĐIỂM DANH, KÝ TÊN VÀO DANH SÁCH, LẤY ĐIỂM QUÁ TRÌNH)
14602237