THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - LỚP THẦY TOÀN

Sinh viên đăng ký Thực tập tốt nghiệp - lớp thầy Toàn
(SV theo dõi lịch bên dưới gặp Thầy để được hướng dẫn TTTN)
- Lớp: 18DXDA1, 18DXDA2, 18DXDB1, 18DXDB2
- Thời gian: 14 giờ 00, 04/07/2022 (Chiều thứ 2)
- Phòng: E1-02.01
* Lưu ý: SV có mặt đầy đủ và đúng giờ.
 
14602419