THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG - LỚP THẦY VIỆT TUẤN
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG
(Thầy NGUYỄN VIỆT TUẤN)
- NHÓM 2 (19DQXA1)
7h30 sáng Thứ 2: 04/07/2022
Phòng: E1-02.02
- NHÓM 3 (19DXDA1)
12h30 chiều Thứ 2: 04/07/2022
Phòng: E1-02.02
- NHÓM 1 (19DKXA1)
7h30 sáng Thứ 3: 05/07/2022
Phòng: E1-02.02
- NHÓM 5 (19DXDA3):
12h30 chiều Thứ 3: 05/07/2022
Phòng: E1-02.02
- CÁC SV CÒN LẠI:
7h30 sáng Thứ 4: 06/07/2022
Phòng: E1-02.02
Lưu ý:
- SV VÌ LÝ DO ĐẶC BIỆT (rất HẠN CHẾ) có thể bảo vệ sang sáng thứ tư (06/7/2022) nhóm lớp khác nhưng phải báo trước và được sự đồng ý của GVHD.
- SV tham gia BẢO VỆ đúng giờ, đầy đủ (CÓ ĐIỂM DANH, KÝ TÊN VÀO DANH SÁCH, LẤY ĐIỂM CUỐI KỲ )
- MỌI SỰ CHẬM TRỄ SẼ KHÔNG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT. VÌ KHOA PHẢI TỔNG KẾT ĐIỂM CUỐI NĂM ĐÚNG KẾ HOẠCH CỦA TOÀN TRƯỜNG.
 
14602492