THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN NỀN MÓNG - NHÓM 1,2 - LỚP THẦY TRUNG

THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN NỀN MÓNG
- Sinh viên học môn Đồ án nền móng (nhóm 1,2) - Lớp thầy Trung
- Thời gian: 15h30 đến 20h30, 30/06/2022 (Thứ 5)
- Phòng: A-05.11
* Lưu ý : SV đi bảo vệ đúng giờ

 
14602498