THÔNG BÁO LỊCH GẶP GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (JCET571 - NHÓM A15) - GVHD: Thầy Minh Tuấn

LỊCH GẶP GVHD THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (JCET571 - NHÓM A15)
- GVHD: Thầy Minh Tuấn
- Lớp: 18DXDJA1
- Thời gian: 21h00, 21/07/2022 (Tối thứ 5)
- Linkmeet: https://meet.google.com/nzp-aajo-fhb
* lưu ý: GVHD sinh viên qua online.
Sinh viên tham gia đầy đủ và đúng giờ
Sinh viên không tham gia buổi gặp GVHD nếu có sai sót hoặc khiếu nại trong quá trình làm báo cáo thực tập sẽ không được giải quyết.

14602840