SINH VIÊN - THÔNG BÁO LỚP TỐI
TB về việc thu chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ - tin học (Lớp: 13HXD02,12LDXD5,6,7) Thời gian nộp chứng chỉ tại văn phòng khoa Xây dựng: Từ 05/08/2015 đến 21/08/2015 Sau ngày 21/08/2015 SV nộp trực tiếp tại phòng đào tạo
DS mã đề BTCT 1- Lớp 14D2XD1 (GVHD: Khổng Trọng Toàn) SV xem mã đề trong file đính kèm.  Ngày nộp Đồ án và bảo vệ SV liên hệ GVHD Số điện thoại: Thầy Khổng Trọng Toàn - 0903.622.17
Thông báo về môn thực tập tốt nghiệp - lớp 12LDXD5 SV chưa nộp bài báo cáo thực tập tốt nghiệp - lớp 12LDXD5 - do Thầy Khổng Trọng Toàn phụ trách. Hạn nộp cuối cùng là ngày 12.05.2015. Sau thời hạn trên mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.
TB thời gian nộp đồ án BTCT1 - Lớp 12VXD1 SV có tên trong danh sách đính kèm, liên hệ Cô Loan (Khoa XD) để ký tên vào danh sách. Hạn nộp bài Đồ án là ngày 19/5/2015. (Nhóm Đồ án do Thầy Khổng Trọng Toàn hướng dẫn)
DS xét học vụ lớp tối - HK1 năm 2014-2015 Sinh viên phản hội và nộp đơn cứu xét (file đính kèm) tại văn phòng KHoa XD từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/04/2015.
Thông báo về việc thực tập tốt nghiệp HK2 năm 2014-2015 (Lớp tối) KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 NĂM 2014-2015 LỚP 12D2XD2+12LDXD5,6,7+13HXD2   -          Thời gian thực tập tốt nghiệp: 5 tuần (từ 16/03/2015 đến 19/04/2015 ) -          Ngày nộp báo cáo: 25/04/2015 -...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC