SINH VIÊN - THÔNG BÁO LỚP TỐI
LỊCH HỌC ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HK1 - NH 19-20 - 17LDXDA1, 17HXDB1 - NHÓM 02, 03 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 02, 03 LỚP 17LDXDA1, 17HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 2 NGÀY 25/11/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ MÔN "KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG" (421017) - 17LDXDA1 - NHÓM 02 - HỌC KỲ 1A - THẦY HƯNG MÔN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (421017) - 02LỚP 17LDXDA1 - HK1AHỌC BÙ:  CA 5  NGÀY THỨ 6 (22/11/2019) - B.07.02
LỊCH HỌC ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK1 - NH 19-20 - 18D2XDA1 - NHÓM 01 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 01 LỚP 18D2XDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: CHỦ NHẬT NGÀY 24/11/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG A.04.31.-...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU THÉP 2 - 424075 - HỌC KỲ 1 - NH 19-20 - 17D2XDB1 - NHÓM 01 - THẦY TUẤN NAM - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424075 NHÓM 01 LỚP 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 4 NGÀY 20/11/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG A.07.02. THỨ 4 NGÀY...
LỊCH HỌC ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HK1 - NH 19-20 - 17D2XDB1 - NHÓM 01 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 01 LỚP 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 6 NGÀY 15/11/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG A.05.10.- Lưu...
LỊCH HỌC ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK1 - NH 19-20 - 18D2XDA1 - NHÓM 01 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 01 LỚP 18D2XDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 6 NGÀY 15/11/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG A.05.10.- Lưu...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT1 - CET444 - HK1 - NH 19-20 - 18D2XDA2 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM 01 LỚP 18D2XDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 24/10/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG A.04.31....
THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ MÔN "THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU" (EGM308) - 18HXDB1 - NHÓM 01 - THẦY TÙNG MÔN THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆULỚP 18HXDB1NGHỈ HỌC:  CA 3, 4  NGÀY THỨ 7 (12/10/2019) - R1.01.12
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÔN "VẼ KỸ THUẬT" (CET134) - 19HXDA1 - NHÓM 04 - CÔ TRÚC MÔN VẼ KỸ THUẬTLỚP 19HXDA1NGHỈ HỌC:  CA 5  NGÀY THỨ 2 (07/10/2019) - B.06.11   
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ MÔN "THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG" - 17LDXDA1 - THẦY HIỆP MÔN THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG LỚP 17LDXDA1NGHỈ HỌC:                    CA 5  NGÀY THỨ 7...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC