SINH VIÊN - THÔNG BÁO LỚP TỐI
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT2 - 424074 - HK2 - NH 18-19 - 17D2XDB1 - NHÓM 02 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424074 NHÓM 02 LỚP 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN VĂN BẰNG 2 ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 6 NGÀY 31/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI...
LỊCH HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - 424091 - HK2 - NH18-19 - 17HXDA1,17HXDB1,16D2XD02,16LDXD01 - NHÓM 01,02,03,04 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN PHỔ BIẾN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÃ MÔN HỌC 424091 NHÓM 01, 02, 03, 04 LỚP 17HXDA1, 17HXDB1, 16D2XD02, 16LDXD01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 2 NGÀY 20/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT2 - 424074 - HK2 - NH 18-19 - 16LDXD02, 17D2XDB1 - NHÓM 01, 02 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424074 NHÓM 01, 02 LỚP 16LDXD02, 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 14/05/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CT DD & CN - 424079 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 17LDXDA1,17D2XDB1 - NHÓM 01,02 - THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP MÃ MÔN HỌC 424079 NHÓM 01, 02 LỚP 17LDXDA1, 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 07/05/2019, BẮT ĐẦU...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - 424077 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 17D2XDB1 - NHÓM 01 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424077 NHÓM 01 LỚP 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: CHỦ NHẬT NGÀY 07/04/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30 TẠI PHÒNG B-08.07.-...
LỊCH BÙ THI CÔNG NHÀ CAO TẦNG - 421037 - HK2 - 18-19 - LỚP 16LDXD02,17HXDB1 - NHÓM 01 - THẦY HIỆP THÔNG BÁOLỊCH DẠY BÙ MÔN THI CÔNG NHÀ CAO TẦNGLỚP: 16LDXD02, 17HXDB1THỜI GIAN: CA 1, 2NGÀY: 17/03/2019ĐỊA ĐIỂM: B-10.06
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC KẾT CẤU BTCT 2 - 421015 - HK2 - NHÓM 01 - 17D2XDB1, 17LDXDA1 - THẦY TOÀN THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - 421015 - HK2 (18-19) - NHÓM 01 - 17D2XDB1, 17LDXDA1LÝ DO: THẦY ĐI CÔNG TÁCLỚP ĐƯỢC NGHỈ NGÀY THỨ 7 (23/02/2019) THỨ 5 (28/02/2019) LỚP ĐI...
GIA HẠN NỘP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - 424091 - HK2 - NH18-19 - 17HXDA1,17HXDB1,16D2XD02,16LDXD01 - NHÓM 01,02,03,04 - THẦY TOÀN Thông báo gia hạn nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp (Thầy Toàn hướng dẫn)Các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây nộp báo cáo thực tập về VPK đến hết ngày thứ sáu (09/8/2019). Sau ngày này VPK sẽ không nhận...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT2 - 424074 - HK2 - NH 18-19 - 16LDXD02 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424074 NHÓM 01 LỚP 16LDXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 7 NGÀY 08/06/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT2 - 424074 - HK2 - NH 18-19 - 17D2XDB1 - NHÓM 02 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424074 NHÓM 02 LỚP 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN VĂN BẰNG 2 ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 6 NGÀY 07/06/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC