SINH VIÊN - THÔNG BÁO LỚP TỐI
Lịch bảo vệ đồ án BTCT 2 - GVHD: Nguyễn Việt Hưng Lịch bảo vệ Môn Đồ án BTCT 2 - GVHD: Nguyễn Việt Hưng, cụ thể như sau:Lớp 13LDXD01 - Tối thứ 6 (25/09/15) Từ 18g00 đến 20g15 - Phòng B-06.10 Lớp 13D2XD02 - Tối thứ 7 (26/09/15) Từ 18g00 đến 20g15 - Phòng B-06.10
DS xử lý học vụ 25.09.15- lớp tối (dự kiến) SV có tên trong danh sách buộc thôi học (nếu còn nợ học phí, SV đóng tiền chuyển khoản qua ngân hàng) và nộp lại bảng photo đã hoàn tất học phí về Khoa. Hạn chót là ngày 30/09/2015
TB về việc thu chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ - tin học (Lớp: 13HXD02,12LDXD5,6,7) Thời gian nộp chứng chỉ tại văn phòng khoa Xây dựng: Từ 05/08/2015 đến 21/08/2015 Sau ngày 21/08/2015 SV nộp trực tiếp tại phòng đào tạo
DS mã đề BTCT 1- Lớp 14D2XD1 (GVHD: Khổng Trọng Toàn) SV xem mã đề trong file đính kèm.  Ngày nộp Đồ án và bảo vệ SV liên hệ GVHD Số điện thoại: Thầy Khổng Trọng Toàn - 0903.622.17
Thông báo về môn thực tập tốt nghiệp - lớp 12LDXD5 SV chưa nộp bài báo cáo thực tập tốt nghiệp - lớp 12LDXD5 - do Thầy Khổng Trọng Toàn phụ trách. Hạn nộp cuối cùng là ngày 12.05.2015. Sau thời hạn trên mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.
TB thời gian nộp đồ án BTCT1 - Lớp 12VXD1 SV có tên trong danh sách đính kèm, liên hệ Cô Loan (Khoa XD) để ký tên vào danh sách. Hạn nộp bài Đồ án là ngày 19/5/2015. (Nhóm Đồ án do Thầy Khổng Trọng Toàn hướng dẫn)
DS xét học vụ lớp tối - HK1 năm 2014-2015 Sinh viên phản hội và nộp đơn cứu xét (file đính kèm) tại văn phòng KHoa XD từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/04/2015.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC