SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN SV VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GV HKII 2018 - 2019 Gắn với mục tiêu đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện, trong nhiều năm qua, công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của...
THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN SV VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GV HKII 2018 - 2019 Trong năm học 2018 - 2019, quá trình lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 2 sẽ chính thức được triển khai từ nay đến ngày 15/07/2019 (nghĩa là trước khi...
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY, ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN, ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020 SINH VIÊN XEM KỸ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN, ĐÓNG HỌC PHÍ ĐÚNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH LƯU Ý: MỌI THẮC MẮC LIÊN HỆ VĂN PHÒNG KHOA XÂY DỰNG HOẶC GỌI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI: 028.3512.0292
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 08/06/2019 1. THỜI GIAN TỔ CHỨC SÁNG THỨ BẢY (08/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 2. THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC THỨ 4 (05/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 19H00 THỨ 5 (06/06/2019) THỜI GIAN LÚC 07H30 - 19H00 THỨ 6...
THÔNG BÁO CÔNG BỐ LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐỢT B NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỐI VỚI SV ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 1. THỜI GIAN CÔNG BỐ LỊCH THI HK2 - ĐỢT B - THỜI GIAN: 10/06/2019 - SINH VIÊN XEM TẠI WEBSITE: http://daotao.hutech.edu.vn/ 2. THỜI GIAN CHO SINH VIÊN NỘP ĐƠN XÓA ĐIỂM I, CHUYỂN CA THI - THỜI GIAN:...
THÔNG BÁO NHẬN VÀ GIAO ĐATN NGÀNH CẦU ĐƯỜNG KHÓA 2014 ĐỢT 2 Sinh viên khóa 2014 đợt 2 nhận đồ án tốt nghiệp thực hiện theo trình tự sau: - Sinh viên đến văn phòng Khoa XD để đăng ký làm đồ án tốt nghiệp theo mẫu đơn mở lớp theo yêu cầu. - Ngành xây dựng cầu đường: ...
THÔNG BÁO SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP BẢN VẼ LÀM ĐATN NGÀNH DD&CN Sinh viên lớp VB2, LIÊN THÔNG, CQ (theo file đính kèm) đã đủ điều kiện nộp bản vẽ để nhận đồ án tốt nghiệp: - Sinh viên đến văn phòng Khoa XD để đăng ký tên đề tài (tên công trình và 04 bản vẽ kiến trúc khổ...
THÔNG BÁO NHẬN VÀ GIAO ĐATN NGÀNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP VB2, LIÊN THÔNG, CHÍNH QUY Sinh viên lớp VB2, LIÊN THÔNG, CHÍNH QUY nhận đồ án tốt nghiệp thực hiện theo trình tự sau: - Ngành xây dựng DD & CN:  nộp đơn xin nhận đề tài tốt nghiệp và bảng điểm do Phòng Đào tạo cấp. Từ ngày 23/04/2019...
DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐATN 16D2XD01 ĐỢT 2 NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP SINH VIÊN XEM DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ BẢO VỆ THEO FILE ĐÍNH KÈM   NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG: - HỘI ĐỒNG 1: A06.15 - HỘI ĐỒNG 2: A08.10 - HỘI ĐỒNG 3: A08.14 + SINH VIÊN CÓ MẶT LÚC 6H30 NGÀY...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC