SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT1 - CET444 - HK1 - NH 19-20 - 18D2XDA2 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC CET444 NHÓM 01 LỚP 18D2XDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 19/09/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B.09.07....
THÔNG BÁO DANH SÁCH CHÍNH THỨC KHÓA 2015, LIÊN THÔNG ĐƯỢC NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 9 Danh sách sinh viên chính thức được nhận đồ án tốt nghiệp đợt tháng 9/2019: (đang cập nhật) Các sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án, bắt buộc tham dự Buổi phổ biến và hướng dẫn các quy định của đồ án tốt nghiệp và...
THÔNG BÁO DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐATN THÁNG 9/2019 Sinh viên các ngành Xây dựng và Cầu đường vui lòng xem danh sách đủ điều kiện nhận ĐATN theo các file đính kèm bên dưới. Lưu ý: SV đóng học phí ĐATN qua ngân hàng, mức học phí xem trực tiếp tại web phòng Tài...
THÔNG BÁO MỞ LỚP RIÊNG HK1B MÔN NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH NĂM HỌC 19-20 THÔNG BÁO VÌ NHU CẦU MỞ THÊM LỚP CỦA SINH VIÊN. KHOA XÂY DỰNG SẼ MỞ THÊM 2 LỚP RIÊNG VÀO HK1B (LỚP TỐI) MÔN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH (CET116) - CHIỀU CHỦ NHẬT SINH VIÊN LIÊN HỆ KHOA XÂY DỰNG HẠN CHÓT:...
THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ MÔN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (421017) - NHÓM 01 - HOCHE_T06 - THẦY HƯNG THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ MÔN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG (421017) - NHÓM 01 - HOCHE_T06 - THẦY HƯNG NGÀY 25/08/2019, LÚC 06H45 TẠI: B-08.03
LỊCH HỌC ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453, 424083 - HK3 - NH 18-19 - DOAN_04, DOAN_10 - NHÓM 01 - THẦY THUẬN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083, CET453 NHÓM 01 LỚP DOAN_04, DOAN_10 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 26/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG...
THÔNG BÁO HỌC BÙ CƠ HỌC KẾT CẤU 1 (EGM102) - NHÓM 01 - HK3 - HOCHE_325 - THẦY THIỆN THÔNG BÁO HỌC BUF MÔN CƠ HỌC KẾT CẤU 1 1 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - MÃ MÔN HỌC: EGM102 - NHÓM 01 - LỚP: HOCHE_325 - THỜI GIAN NGHỈ: THỨ 3 (16/07/2019) - CA 1, 2         ...
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC VẼ KỸ THUÂT (CET134) - NHÓM 01 - HK3 - HOCHE_322 - CÔ CÔI THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN VẼ KỸ THUẬT - HỌC KỲ HÈ (HK3) - MÃ MÔN HỌC: CET134 - NHÓM 01 - LỚP: HOCHE_322 - THỜI GIAN NGHỈ: THỨ 5 (18/07/2019) - CA 3, 4...
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC HỆ THỐNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH (CET104) - NHÓM 01 - HK3 - HOCHE_317 - THẦY HIỆP THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN HỆ THỐNG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH - MÃ MÔN HỌC: CET104 - NHÓM 01 - LỚP: HOCHE_317 - THỜI GIAN NGHỈ: THỨ 2 (15/07/2019) - CA 1, 2 - THỜI GIAN ĐI HỌC LẠI: THỨ 4 (17/07/2019) - CA 1, 2...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT1 - 424073,CET444 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH 18-19 - DOAN_01,DOAN_98 - NHÓM 01 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC 424073, CET444 NHÓM 01 LỚP DOAN_01, DOAN_98 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 19/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 06H00 TẠI...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC