SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO THAM QUAN CÔNG TRÌNH - 424087 - 01 - 16LDXD01 - HK2 (18 - 19) THÔNG BÁO THAM QUAN CÔNG TRÌNH - 424087 - 01 - 16LDXD01 - HK2 (18-19) THỜI GIAN THAM QUAN: THỨ SÁU (29/03/19) VÀO LÚC: 06H45 ĐỊA ĐIỂM: CÔNG TY BÊ TÔNG HÙNG VƯƠNG (ĐỒNG NAI) - NHÀ MÁY THÉP VIỆT NHẬT...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CT - CET449 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 16DXCA1, A4 - NHÓM 701, 704 - CÔ HẠNH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 701, 704 LỚP 16DXCA1, 16DXDA4 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 21/02/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 08H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CT - CET449 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 16DXCA1, A4 - NHÓM 701, 704 - CÔ HẠNH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 701, 704 LỚP 16DXCA1, 16DXDA4 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 18/02/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 4 LÚC 09H00 TẠI PHÒNG...
THÔNG BÁO PHÁT SÁCH HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020 KHOA XÂY DỰNG THÔNG BÁO   - THỜI GIAN PHÁT SÁCH TỪ NGÀY 18/02/2019 ĐẾN 28/02/2019. - SINH VIÊN CÁC KHÓA VUI LÒNG NHẬN SÁCH THEO THỜI GIAN, FILE ĐÍNH KÈM. - ĐỐI VỚI KHÓA 2015,2016,2017 NHẬN SÁCH TẠI KHU...
DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐATN NGÀNH XD DD&CN VÀ NGÀNH CẦU ĐƯỜNG KHÓA 2014 SINH VIÊN XEM DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ BẢO VỆ THEO FILE ĐÍNH KÈM: NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG: - HỘI ĐỒNG 1: A06.15 - HỘI ĐỒNG 2: A08.10 - HỘI ĐỒNG 3: A08.14 NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG: - Hội...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BTCT 1 - 424073 - HK1 - NH 18-19 - LỚP 17D2XDB1 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN BTCT1 NHÓM 01 LỚP 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  CHỦ NHẬT NGÀY 20/01/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 02 LÚC 07H45 TẠI PHÒNG A-05.10. - Lưu ý: đây là đợt BẢO...
LỊCH DUYỆT ĐỒ ÁN TCTC - (J)CET453 - HK1 - NH18-19 - LỚP 15DXD02,15DXDJ01 - NHÓM 702,601 - THẦY THUẬN - THỜI GIAN DUYỆT ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET453, JCET453 NHÓM 702, 601 LỚP 15DXD01, 15DXDJ01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 11/11/2018, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 13H00 TẠI...
THÔNG BÁO SINH VIÊN CHÍNH QUY KHÓA 2014 NỘP BÀI ĐATN NGÀNH DD&CN VÀ NGÀNH CẦU ĐƯỜNG SINH VIÊN NỘP BÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH DD&CN, NGÀNH CẦU ĐƯỜNG - NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP:   nộp bài chiều từ 12h30 đến 16h00 ngày 07/01/2019 phòng B05.01   - NGÀNH XÂY DỰNG CẦU...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CT - CET449 - HK1(18-19)- LỚP 16CXD,16DXDA1,A2 - NHÓM 702,703 -THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 702, 703 LỚP 16CXDA1, 16DXDA1, 16DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 10/01/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 7 LÚC 12H30...
HUTECH tổ chức lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy năm học 2018 - 2019 Gắn với mục tiêu đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện, trong nhiều năm qua, công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC